κρατήσεις:
210-3468.100

MM

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 183
έναρξη: 23:00μμ
κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ΣΑΒΒΑΤΟ